BLOG

Endüstri 4.0 Dünyasında ISA-95'i Uygulamak

Veri modelleme tamamen standardizasyon ile ilgilidir. Birlikte çalışabilirliği sağlar, niyeti gösterir, güveni belirler ve uygun veri yönetimini sağlar. Endüstri 4.0 için uygun ölçekte kullanılabilir verilerin kritikliği göz önüne alındığında, birçok üretici, rehberlik için ISA-95'e, muhtemelen dünya çapında en yaygın olarak tanınan veri modelleme standardına, bakmaktadır.

Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin Korunması

2016 yılında Kiev, Ukrayna'nın kuzeyindeki büyük bir enerji santraline yapılan siber saldırı sonucunda yüzbinlerce insan kendilerini elektriksiz buldular. Özel bir dijital röleyi hedef alan kötü amaçlı bir yazılım kullanılan bu saldırı genel sistem hatasına yol açtı.

OT Siber Güvenlik Çözümü Seçerken Sorulması Gereken 7 Soru

Endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS) yönelik siber saldırılar her yıl sayıca artmakla kalmayıp ayrıca karmaşıklaşıyor. Bu saldırıların potansiyel finansal etkileri buna paralel olarak büyüyor. Colonial Pipeline ve JBS et tesisi olayları gibi büyük saldırılar, operasyonel teknoloji (OT) siber güvenlik çözümlerinin gerekliliği konusunda sert hatırlatmalar yaptı.