Endüstri 4.0 Dünyasında ISA-95'i Uygulamak

Veri modelleme tamamen standardizasyon ile ilgilidir. Birlikte çalışabilirliği sağlar, niyeti gösterir, güveni belirler ve uygun veri yönetimini sağlar. Endüstri 4.0 için uygun ölçekte kullanılabilir verilerin kritikliği göz önüne alındığında, birçok üretici, rehberlik için ISA-95'e, muhtemelen dünya çapında en yaygın olarak tanınan veri modelleme standardına, bakmaktadır.

Veri modelleme tamamen standardizasyon ile ilgilidir. Birlikte çalışabilirliği sağlar, niyeti gösterir, güveni belirler ve uygun veri yönetimini sağlar. Endüstri 4.0 için uygun ölçekte kullanılabilir verilerin kritikliği göz önüne alındığında, birçok üretici, rehberlik için ISA-95'e, muhtemelen dünya çapında en yaygın olarak tanınan veri modelleme standardına, bakmaktadır.

Uluslararası Otomasyon Derneği'ndeki bir standartlar komitesi tarafından oluşturulan ISA-95 spesifikasyonu, üretim kontrol fonksiyonları ile veri modelleri ve değişim tanımları dahil olmak üzere diğer kurumsal fonksiyonlar arasındaki elektronik bilgi alışverişini ayrıntılı olarak tanımlar. ISA-95'in amacı, "Purdue Referans Modeline dayalı olarak kontrol fonksiyonları ile diğer kurumsal fonksiyonlar arasındaki arayüzü tanımlayacak bir standart oluşturmaktır". Komiteye göre amaç, sistem entegrasyonuyla ilgili risk, maliyet ve hataları azaltmaktır.

Geçmişten günümüze ISA-95, birçok hazır ve sipariş üzerine Üretim Yürütme Sistemi (MES) için kılavuz olmuştur. Bugün ISA-95, endüstriyel kuruluşların MES, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, IIoT platformları, veri ambarları ve analitik çözümlerini birbirine bağlayan veri entegrasyonlarını uygulamalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca kurumsal veri entegrasyonu için birleşik ad alanının (UNS) uygulanmasını da kolaylaştırıyor.

Bu spesifikasyon, sistemlere ayrıntılı bilgi modelleri ve üretim operasyonları yönetimi (MOM) için hiyerarşik bir veri akışı modeli tanımlar. Bu 3 temel özelliğe daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım ve ISA-95 belirtiminin HighByte Intelligence Hub içinde nasıl uygulanabileceğini ortaya çıkaralım.

ISA-95 ve HighByte Intelligence Hub

HighByte Intelligence Hub, ISA-95 yığınında aynı düzeydeki veya farklı düzeylerdeki sistemler arasında entegrasyon çözümü olarak hizmet eder. Ayrıca ISA-95 hiyerarşisine göre yapılandırılmış bir UNS'yi doldurabilir ve ISA-95 modellerini kullanarak bir veri gölü, veri ambarı veya veritabanı yapılandırmak için kullanılabilir.

1.Hiyerarşik Model

ISA-95'teki hiyerarşik model, şirketin farklı düzeylerinden gelen bilgileri yapılandırmak ve hizalamak için uygun bir yol sağlar. Veri gölleri, UNS ve birden çok hücreden, hattan, alandan, siteden ve hatta kuruluştan bilgi toplayan sistemlerin bulunduğu günümüz ortamında, bu organizasyon bilgileri düzenlerken ve açıklamalar eklerken çok faydalıdır. Şirketler, kendi üretim ortamlarına, durumlarına ve kullanım durumlarına bağlı olarak farklı düzeylerde hizalanan veriler ve sistemler bulacaktır.

ISA-95'te tanımlanan hiyerarşik model, bir UNS'deki veri yüklerini düzenlemek ve HighByte Intelligence Hub içinde modelleri ve örnekleri düzenlemek için geçerlidir. Intelligence Hub içinde Enterprise, Site, Area, Line, Cell veya Machine konu yapısıyla MQTT çıktıları ayarlayabilir, böylece aracıda uygun katmanda veri yüklerini düzenleyebilirsiniz.

2.Bilgi Modelleri

ISA-95 içindeki modeller çok karmaşık ve ayrıntılı olabilir. Bu modeller, personel, ekipman, fiziksel varlıklar ve malzeme dahil olmak üzere birden fazla yapıyı kapsar. Ayrıca üretim, bakım, kalite ve envanter disiplinlerini de kapsar. ISA-95 spesifikasyonu, karşılıklı ilişkileri tanımlar. Örneğin, izlenebilirlik ve analitik veriler genellikle ISA-95 hiyerarşisinin birden çok düzeyini ve bir düzey içindeki birden çok modeli kapsar. Üreticilerin sensör verilerini PLC, SCADA, MES, ERP ve farklı seviyelerde çalışan diğer sistemlerle birleştirmesi alışılagelmedik bir durum değil.

HighByte Intelligence Hub'da bir model, birden çok öznitelikten ve potansiyel olarak başka modellerden oluşur. Bu, temel bileşenleri yeniden kullanarak belirli entegrasyonlar için mantıksal modellerin oluşturulmasına olanak tanır. ISA-95'i HighByte Intelligence Hub içinde uygulayarak, hedef sistem veya analitik için gerekli bilgi yükünü tanımlayabilirsiniz.

3.Veri Akışları

ISA-95, farklı işlevsel modellerden veri akışını tanımlar. Bu fonksiyonel modeller tek bir sistemde olabileceği gibi kuruma ve üretim ortamına bağlı olarak ayrı sistemlerde de olabilir. Ayrı sistemlerle entegrasyon yaparken, kullanım senaryosunu, ardından kaynak ve hedef sistemin veri gereksinimlerini belirlemek ve ardından yürütme veya tetikleme olayını tanımlamak önemlidir. Bu veri akışlarını, sistemler arasında, bir veri merkezi aracılığıyla işlenen veya bir UNS aracılığıyla işlenen ayrı bağlantılar olarak modelleyebilirsiniz.

HighByte Intelligence Hub veri akışları, doğrudan ISA-95 belirtimindekilerle eşlenebilir. ISA-95'te tanımlandığı gibi HighByte Intelligence Hub içinde sistemden sisteme akışları uygulayabilirsiniz. Aynı bilgilerden yararlanan ancak ISA-95 kapsamı dışında kalan ek veri akışlarını da kolayca uygulayabilirsiniz. ISA-95 spesifikasyonu, endüstriyel verileri bütünleştirirken birçok faydalı hiyerarşi, model ve akış sağlar.

Sıradaki Adımlar

Üreticiler, ISA-95'in bileşenlerini HighByte Intelligence Hub'a kolayca eşleyebilir ve gereken ek özelleştirmeleri ekleyebilir. Operasyon Teknolojisi (OT) ekibi, Intelligence Hub'ı kullanarak yeniden kullanımı, çevikliği ve zaman içinde kolayca değişiklik yapma esnekliğini destekleyen bir uygulamadaki veri hiyerarşisini, yapılarını ve akışlarını görebilecek ve değiştirebilecek.

Özel bir DataOps çözümünün endüstriyel verilerinizi birleştirme, modelleme ve taşıma konusunda nasıl daha verimli ve güvenli bir yol sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sizi HighByte Intelligence Hub'ı denemeye davet ediyoruz. En son sürüme, ürün kaynaklarına ve değerlendirmeniz boyunca size rehberlik edecek bir HighByte ekip üyesine erişmek için deneme programına katılın.

 

John HARRINGTON

Co-Founder & Chief Bussines Officer