Çeşitli sektörlerdeki uzmanlar arasında sıkça tartışma konusu olan Unified Namespace

Unified Namespace, gizemli bir konsept değildir; aksine, verilerin tek bir merkezi çerçevede nasıl standartlaştırılabileceği ve organize edilebileceği üzerine kurulu bir yaklaşımı temsil eder. "Unified" kelimesi verilerin standartlaştırılmasını, "Namespace" ise sistemin nasıl yapılandırıldığını belirtir. Örneğin, bir veritabanında namespace, tabloları, sütunları ve ilişkileri kapsarken, MQTT protokolünde konular ve veri paketlerini ifade eder.

Çeşitli sektörlerdeki uzmanlar arasında sıkça tartışma konusu olan Unified Namespace (UNS), karmaşıklığı sebebiyle birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Bu konsept, her ne kadar birçok makalede ve forumda ele alınsa da, insanlar arasında belli bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu sorun, çeşitli endüstrilerden gelen profesyonel insanlarin yıllar boyunca paylaştığı deneyimlere dayanarak ortaya çıkmıştır.

gemini_generated_image-18

Unified Namespace, gizemli bir konsept değildir; aksine, verilerin tek bir merkezi çerçevede nasıl standartlaştırılabileceği ve organize edilebileceği üzerine kurulu bir yaklaşımı temsil eder. "Unified" kelimesi verilerin standartlaştırılmasını, "Namespace" ise sistemin nasıl yapılandırıldığını belirtir. Örneğin, bir veritabanında namespace, tabloları, sütunları ve ilişkileri kapsarken, MQTT protokolünde konular ve veri paketlerini ifade eder.

 

Geçmişte, endüstriyel veriler, farklı sistemler arasında dağılmış bir şekilde bulunuyordu ve SCADA sistemleri merkezi veri depoları olarak kullanılıyordu. Fakat bu sistemler genellikle izole bir şekilde çalışır ve departmanlar arası bilgi alışverişini engellerdi. Örneğin, bir veritabanında tutulan kalite verileri, bakım kayıtlarından tamamen ayrı tutulabilir, bu da veriler arasındaki ilişkileri kurmaya çalışan çalışanlar için zorluklara neden olur.

 

Operasyonel verimliliğin artırılması, sistemler arası entegrasyonun zorunluluğunu öne çıkardı. Farklı veri formatları ve veritabanları, entegrasyon sürecini karmaşıklaştırdı. Bu engellere karşılık, şirketler Unified Namespace gibi yeni yaklaşımlar geliştirdi, burada çeşitli veriler standart bir ad alanında birleştirilir, böylece kolay erişim ve kullanım sağlanır. Bir çözüm olarak, HighByte Intelligence Hub uygulamasını örnek verebiliriz çünkü, farklı kaynaklardan veri toplayarak standartlaştırır ve MQTT aracılığıyla erişimi kolaylaştırır; ayrıca çeşitli veri depolama seçeneklerine uyum sağlar.

 

UNS ve Intelligence Hub ile ilgili sıkça sorulan sorular:

 

- Intelligence Hub, Unified Namespace yönetimi için bir araç mıdır? Evet.

- Intelligence Hub'ın uygulanması, bir Unified Namespace oluşturabilir mi? Temel olarak Intelligence Hub, bir UNS olarak işlev görebilir veya birden fazla UNS kurulumuna destek olabilir.

- Belirlenen modeller UNS'nin bir parçası mıdır? Evet, UNS belirli yükleri (modelleri) ve içinde bulunan yapısal düzenlemeleri kapsar.

- UNS bir standart mıdır, yoksa kişiye özel mi? Her ne kadar ISA-95 işletme hiyerarşisine dayansa da, UNS'nin uygulanması organizasyonun ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle, JSON gibi standart veri formatları tercih edilir.

 

Sonuç olarak, Unified Namespace'in oluşturulmasının amacı, organizasyonların ve kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun, düzenli ve işlenebilir verilere erişimini sağlamaktır. Bir UNS tasarlarken, kullanıcıların gereksinimlerini ve sistemin uyumluluğunu dikkate almak, organizasyon içindeki etkinliğin artırılmasına yardımcı olur.

 

HighByte hakkında daha fazla bilgi edinin